ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Καταχωρώντας στην φόρμα ηλεκτρονικής εγγραφής τα προσωπικά σας στοιχεία συναινείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς των εμπορικών συναλλαγών μας.

Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας και δεσμευτική σύμβαση διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων που έχουμε υπογράψει. Διαβιβάζουμε δε τα ελάχιστα απαιτούμενα από τη νομοθεσία και τις ανάγκες διεκπεραίωσης της εμπορικής συναλλαγής (τραπεζική συναλλαγή, τιμολόγηση, αποστολή) δεδομένα.

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (GDPR).

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

Η διατήρηση αρχείου Προσωπικών σας Δεδομένων που συνδέονται με τις συναλλαγές ορίζεται στα 10 έτη χρονικό διάστημα, το οποίο αποτελεί απαίτηση της φορολογικής νομοθεσίας. Στο διάστημα αυτό έχετε δικαίωμα στην ενημέρωση, στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και στην επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας με έγγραφη αίτηση σας. Το δικαίωμα στη διαγραφή ασκείται υπό τον περιορισμό των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου, όπως σε περίπτωση σχετικής αίτησης από φορολογικές, δικαστικές ή άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές.

Αν εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών emails από την εταιρεία μας, είτε σαν διακριτή εγγραφή είτε στα πλαίσια δημιουργίας λογαριασμού, συναινείτε στην αποστολή emails με νέα της εταιρείας μας και προσφορές για τα προϊόντα μας. Αν επιθυμείτε τη διακοπή αυτής της επικοινωνίας μπορείτε να το κάνετε είτε με την αντίστοιχη επιλογή που υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού email που λαμβάνετε είτε με ρητή αίτηση σας στο info@e-orthoshop.com. Μην ξεχάσετε να μας αναφέρετε ποιο είναι το email σας που θέλετε να αφαιρέσουμε από τον κατάλογο μας. Το αίτημα σας θα υλοποιηθεί εντός 48 ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της εταιρείας στο τηλέφωνο 211 1024250 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@e-orthoshop.com.

Αν η ανταπόκριση μας στα αιτήματα σας για τα διαχείριση των Προσωπικών σας Δεδομένων δε σας ικανοποιεί μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τους όρους και τις διαδικασίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr.